கீழடியை மிஞ்சுமா கொடுமணல் அகழாய்வு?

ஆ திச்சநல்லூர்- கீழடி அகழாய்வை முன்வைத்து ஒருவிதமான அரசியல் பாடாய்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஈரோடு மாவட்டம், கொடுமணலில் அகழாய்வுப் பணிகளை ஜனவரி 16-ம் தேதியிலிருந்து தொடங்கி இருக்கின்றனர்…

Read More