வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டம் நீர்த்துப்போக விடக் கூடாது!

பட்டியல் இனத்தவர் – பழங்குடிகள் வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டப்படி வழக்குகள் தொடரப்படுவதற்கு முன்னால் சில நடைமுறைப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம்.…

Read More