வாழ்வின் நினைவுகள்

ஏதாவதொரு பாடலின் வரிகளில் வாழ்வின் நினைவுகளை அசைபோட்டுக்கொண்டே நெடுந்தூரம் பயணித்து விடலாம்.. விடை கிடைக்காத கேள்விகளையெல்லாம் காற்றிடம் பகிரலாம்.. தூங்கா இரவுகளின் துன்பத்தை ஆராயலாம்.. மவுனத்தின் அர்த்தங்களை…

Read More