பள்ளிக் கல்வியில் கவனம் செலுத்துமா தமிழக அரசு:::

ஒன்றிய அரசு 2020 ல் இருந்து மாநிலம் முழுவதும் செயல்படுத்த துடிக்கும் “தேசிய கல்விக் கொள்கை” யை தமிழக அரசு நிராகரிக்க வேண்டும்.. “தேசிய கல்விக்கொள்கை” யானது…

Read More