உடலில் உள்ள தேவையில்லாத உப்புக்களை வெளியேற்ற உதவும் பூனை மீசை

இந்த பூ பார்ப்பதற்கு பூனையின் மீசை போன்று இருக்கும்..இதற்கு “ராவணன் மீசை மூலிகை” என்ற இன்னொரு பெயரும் உண்டாம்..ஜாவா நாட்டில் அலங்காரச் செடியாக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது..”ஜாவா டீ”…

Read More